Pielgrzymka akademicka

0 Comments

Pielgrzymka akademicka ma miejsce w momencie wyjazdu studenta z macierzystej uczelni na studia za granicą. Znana jest również jako pielgrzymka odwrócona i jest to proces powrotu do macierzystej instytucji. Pielgrzymka akademicka może być sposobem na pogłębienie zrozumienia innej kultury lub po prostu okazją do refleksji nad własnym doświadczeniem edukacyjnym. Pielgrzymka akademicka to duchowa podróż osoby, […]

Sprawdź jak zapisać się do Akademika Duszpasterskiego

0 Comments

Akademia Duszpasterska to program kształcenia duszpasterskiego. Oferuje rozwój zawodowy i osobisty studentom z całego świata z naciskiem na opiekę duszpasterską. Akademia oferuje również praktyki w Kościele katolickim. Aby zostać przyjętym do Akademii Pastoralnej, kandydaci muszą posiadać podstawową wiedzę z teologii i powinni posiadać dyplom uniwersytecki lub świadectwo równoważności w zakresie studiów duszpasterskich lub posługi. Proces […]

Kościół i duszpasterstwo

0 Comments

Nasze seminarium posiada opiekę duszpasterską dla studentów. Jest to dla nich sposób na znalezienie pomocy, kiedy jej potrzebują, i jest to również dobre dla chrześcijańskiej wspólnoty naszego seminarium, ponieważ uczymy się, jak troszczyć się o siebie nawzajem. Duszpasterstwo, zwane również duszpasterstwem akademickim, polega na sprawowaniu opieki duszpasterskiej lub duchowej przez poszczególnych nauczycieli akademickich w ramach […]

Duszpasterstwo – popularny kierunek akademicki

0 Comments

Duszpasterstwo to popularna dziedzina nauki, którą często określa się mianem „świętej opieki nad ludźmi żyjącymi poza swoimi społecznościami”. Pierwsze wysiłki duszpasterskie na dużą skalę miały miejsce pod koniec XVI wieku i były w dużej mierze kierowane przez postaci takie jak Ignacy Loyola i Teresa z Avila. Praca duszpasterska jest często postrzegana jako ważny element upewniania […]

Duszpasterstwo akademickie

0 Comments

Duszpasterstwo akademickie to pojęcie, które w ostatnim czasie stało się popularne w środowisku akademickim. Służy do opisu procesu pielgrzymki akademickiej i rozwoju duchowego studentów w szkolnictwie wyższym. Pierwsza akademicka impreza pielgrzymkowa odbyła się na Uniwersytecie Kalifornijskim w Riverside w 2008 roku. Wydarzenia te zostały zorganizowane przez organizacje religijne i instytucje akademickie w celu zapewnienia duchowego […]